Etikoterapie = vědomá léčba vlastní vnitřní silou

Všichni jsme dostali do vínku Tělo a zároveň i sílu duše, která nám pomáhá udržovat tělo zdravé, protože jenom tak jsme schopni radostně zvládat právě s touto silou životní lekce a úkoly.

Ale většina z nás na svou duši, a tak vlastně i na svou duševní sílu, i na své vlastní vědomí, tak nějak pozapomněla. A ve shonu běžného života mnozí ani nevědí, že nějakou duši vůbec mají. A také výchovou a společenským smýšlením se spousta „původních znalostí“ vědomě pozměnila ku prospěchu těch, kterým se představa Duševních sil nelíbí.

  1. Etikoterapie je o smyslu života tady na zemi
    Přináší informace pro každého, kdo je ochoten a chce se zajímat o sebe, své zdraví, svou práci, o vztahy s druhými, o vztahu ke všemu kolem sebe. A tady nejde jen o zájem, ale hlavně o aktivní snahu o zlepšování kvality života, případnou nápravu bolavých situací a radostné vytváření skvělých podmínek a kvalitní život pro všechny zúčastněné.
  2. Etikoterapie přivádí člověka k sobě samému
    Jak mohu mít rád druhé, když nemám rád sebe. Jak mohu pomáhat druhým, když se neumím postarat sám o sebe. Takže pochopení, že sám se sebou je tu člověk celý svůj život a je proto daleko nejlepší mít sám v sobě toho nejlepšího přítele, může být tím prvním krokem ke zlepšování všeho ve svém životě. Jednou jsem se klienta zeptala, jestli se má rád. Dlouze se zamyslel a pak řekl větu, která mi vyrazila dech: Není o co stát. Vyprávěl mi, jak ho nikdo nemá rád. Když se nad tou informací zamyslíme, tak je tu paradox: Jak mohu po druhých chtít, aby milovali toho, koho já sám nemám rád. Mnoho lidiček je zmatených a táží se: Jak se to dělá, to mít se rád?
  3. Etikoterapie nám vysvětluje, že naše tělo reaguje na to, jestli se máme rádi, reaguje na naše myšlení, vědomí a svědomí
    Když žijeme v radosti a spokojenosti, tak je tělo mnohem zdravější, než když jsme smutní a nespokojení….. A začíná vlastně začarovaný kruh. Jsme smutní a nespokojení, protože nejsme zdraví, ale tím jsme ještě více nemocnější a tím více smutnější a… . Ztrácíme sílu a moc nad svým životem, takže když NEmáme MOC, tak máme NEMOC.

Ó jak je to vlastně jednoduché! Geniální věci jsou jednoduché. A tak i tento Vesmírný zákon je velice jednoduchý

Nemocný člověk, ať už na těle nebo na duši, se dá mnohem lépe ovládat a zneužívat, protože přece ztratil moc nad sebou samým… .

Spousta nemocných hledá někoho a něco, co je uzdraví. A to co nejrychleji. Je to velice pohodlné, nemusí se namáhat a případný neúspěch mají na koho svést.

Je to vlastně všechno v pravém slova smyslu o SEBEVĚDOMÍ = vědomí sama sebe, uvědomění si svého celého Já, své vlastní síly. Člověk, který si je vědom své síly, je tedy sebevědomý na všech úrovních svého života.

Sebevědomý člověk nemá potřebu někoho ovládat a také se nenechá ovládat. Sebevědomý člověk si nenechá ubližovat, neubližuje druhým, a ani sobě.

Sebevědomý člověk umí za sebe převzít veškerou zodpovědnost a aktivně hledá cesty a možnosti řešení.

Etikoterapie nás učí rozpoznat své myšlenky a pracovat s nimi

Na každou myšlenku je napojena emoce. Všechny pozitivní emoce vycházejí z LÁSKY. Všechny negativní emoce vycházejí ze strachu. Primární strach je uložen v každém z nás. Je to strach o přežití! „Pokud mne nepřijmou, nebo nad nimi nezvítězím, tak nepřežiji.“ Je to boj o Lásku, nebo o moc. Když chybí láska, je často nahrazována pocitem moci = ovládáním druhých! Někdy dokonce jdeme do krajnosti a nesmyslně ovládáme i sami sebe.

Etikoterapii = Léčbu mravností u nás propagoval MUDr. Ctibor Bezděk, který v roce 1931 vydal svou první knihu na toto téma.

MUDr. Vladimír Vogeltanz v úvodu k znovu vydání druhé knihy MUDr. C. Bezděka- Záhady nemoci a uzdravení v roce 2000: „Je-li tou největší uzdravující silou LÁSKA, je ETIKOTERAPIE tou léčebnou metodou, která z ní vychází a k ní směřuje.“

Etikoterapie nám ukazuje cestu k uzdravení

K uvědomování si svých emocionálních rozpoložení. Je dobré se občas v denním spěchu zastavit a zeptat se sebe: „Jsem svými emocemi ve vibracích Lásky, nebo ve vibracích Strachu?“ Nejen se zeptat, další krok je vrátit se zpět do vibrace lásky, pokud jsem si „někde vyhodili pojistky“

Etikoterapie vytahuje na denní světlo zapomenuté Vesmírné zákony

Na svých kurzech tyto zákony učím a vysvětluji, jak s jejich znalostí daleko klidněji překonávat každodenní běžné záležitosti, ale hlavně mimořádné a náročné životní situace.

Ať už se jedná o vztahy, práci, či zdraví. Všechno se vším stejně souvisí, nežijeme ve vakuu. Ale mezi moje první věty a na všech setkáních, seminářích a kurzech říkám: Nevěřte mi! Když jen věříte, tak nic nevíte. Vše si promyslete a hlavně zkuste.

Jsou to moje pravdy, já se jimi řídím a můj život a mé zdraví se už víc jak 20 let stále zlepšuje. A je na vás, jestli je přijmete i vy a budou to potom i vaše pravdy.

Eva Marie Horáková

Eva Marie Horáková

Lektorka reflexní terapie a etikoterapie. „Svou práci miluji a beru ji jako poslání i příležitost k sebezdokonalování“.